X
архивиране на данни

Повишете ефективността си.

Спестете място и пари за съхраняване и управление на архив.

В днешно време обемът информация, съхранявана от всеки бизнес, расте с всеки изминал ден. В РАЙСВОЛФ помагаме да се справите с това предизвикателство като ви предоставяме решения за управление на физическия ви и дигитален архив. Ние се грижим за съхранението и управлението на вашата информация, а вие се концентрирате върху бизнеса си!

В нашите услуги по управление на архиви влизат архивиране на данни на физически и дигитален носител, дигитализиране на папки, спазване на законовите срокове за съхранение на информацията, унищожаване на архив, търсене на документи в архивите и други. С течение на времето, РАЙСВОЛФ може да поеме целият процес по поддържане на архива ви, с което си спестявате и време, и ресурси. Всеки един етап от този процес протича в съответствие с високите ни стандарти за защита на данните.

Изчислете скритите разходи за поддръжка на ваша вътрешна система за архивиране с REISSWOLF A.B.C. тест.

abctest
 • Надеждни системи за уведомяване при пожар или взлом, както и строги мерки за защита от пожари
 • Контрол на достъпа и видеонаблюдение
 • Достъп до базите данни с парола и firewall, ежедневни бекъпи
 • Лесно извличане на информация от архива благодарение на отличното му индексиране
 • Запис на всяка една операция, извършена от всеки потребител в системата
 • Служители, които носят законова отговорност за действията си
 • Периодични вътрешни ревизии и външен одит на системата
 • Оптимално използване на пространството в централизирани архивни помещения.
 • По-ниски разходи за работна ръка, застраховки, противопожарна охрана.
 • Няма инвестиция в технологии за съхранение и в складови помещения.
 • Отговаряте на професионалните изисквания за поддържане на архив.
 • Стабилни цени, ясни разходи.
 • Включено управление на архив с изтекъл срок на давност.
 • Фокусирате се върху ключовите си компетенции.
 • Индивидуални решения и поддръжка при първоначалния пренос на документите
 • Индексиране на инвентара, оптимизирано за всеки един клиент
 • Възможности за търсене в базата данни, адаптирани според нуждите на клиента
 • Бърз достъп по договаряне
 • Физическо или дигитално предоставяне на заявени файлове
 • Специално разработен софтуер за управление на архиви RWAS
 • Управление на архиви, базирано на бар код
 • Сканиране по заявка
 • Онлайн достъп до архива чрез уеб-базиран интерфейс
 • Гъвкава комбинация от дигитални и аналогови решения