X
REISSWOLF Archiv Physical

Конфиденциалната ви информация е на сигурно място.

РАЙСВОЛФ система за управление на физически архив.

Съхраняването на фирмена информация е изключителна отговорност, която ние сме готови да поемем, като ви предоставяме услуги по физическо архивиране на информация, отговарящи на най-високите стандарти за сигурност и защита. Това включва цялостен, гъвкав процес по архивиране на информацията и най-висок клас защитни мерки.

архивиране на документи

Как работи:

Служителите на РАЙСВОЛФ събират от клиента цялата конфиденциална информация, съхранявана на физически носител, посредством специализирани контейнери и специализирано транспортно средство. Чрез система за съхранение и управление на информация, базирана на бар код сканиране, сортираме и индексираме информацията на клиента, след което му даваме директен достъп до архивните единици. Ако е нужно предоставянето на документ от архива, представител на клиента може да посети архивните ни помещения лично или да поиска доставка чрез нашата собствена куриерска услуга. Навременната доставка е гарантирана.

РАЙСВОЛФ се грижи и за управлението на документите с изтекъл срок на давност.

Благодарение на нашия RWAS софтуер за управление на архиви, можем да преструктурираме архива ви и да повишим ефективността ви.

Архивните помещения на РАЙСВОЛФ се инспектират периодично – от вътрешни и външни одитори. За максималната сигурност и защита на помещенията ни и предотвратяване на неоторизиран достъп имаме инсталирани системи за алармиране при взлом и при пожар, както и стриктен контрол на достъпа до архива.