X
REISSWOLF Digital Services

Предоставяме дигитални услуги, които да отговорят на индивидуалните нужди на всеки бизнес – по всяко едно време.

Гъвкави дигитални услуги с висока степен на защита на информацията.

В нашия дигитален свят, преминаването от хартиени към цифрови носители на данни е неизбежно. Всяка организация, която все още използва традиционни, хартиени носители на информация е наложително да премине към електронни носители.

Ето защо в РАЙСВОЛФ от няколко години поставяме акцент върху електронните ни услуги, за да подобрим процесите както вътре, така и извън организацията ни и позволим и на нашите клиенти да направят същото, при доказаната надеждност на стандартите за сигурност и услугите на компанията ни.

Преминавайки към бизнес процеси, които не изискват използване на хартиени носители на данни, а вместо това залагат на дигитално управление на информацията, всяка компания ще увеличи продуктивността си, ще подобри бизнеса и финансовите си резултати като цяло. Този преход може да се реализира еднократно и цялостно, или поетапно, при необходимост.

Цялостна дигитализация

Предимства:

 • Наличност на информацията
 • Възможност за унищожаване на физическия архив
 • Предоставяне на цялостни досиета
 • Няма забавяне при нужда от сканиране ‘по заявка’
 • Възможност за пълно възстановяване

Недостатъци:

 • Разход за дигитализиране на документи, които може да не потрябват за в бъдеще
 • Повече резултати при търсене в документите, поради големия брой индексирани стари документи

Дигитализация ‘по заявка’

Предимства:

 • Ниска първоначална инвестиция – дигитализират се само нужните документи
 • Останалите документи не се пренасят автоматично в новата система за електронно управление на данни

Недостатъци:

 • Търсене на документи в две системи (физически архив и дигитален архив)
 • При търсене на документ не може да се предостави цялостното досие
 • При загуба на физическия носител на информацията няма начин за възстановяването ѝ

Услугите, които РАЙСВОЛФ предоставя, са адаптирани според етапа на дигитализация на вашия бизнес. Нашият 360-градусов подход ни позволява да предложим комбинация от дигитални и аналогови услуги, която ще отговори на нуждите ви в дадения момент – независимо дали искате да дигитализирате процесите си цялостно или поетапно.