X
софтуер за управление на архиви

Управление на физически архив по всяко време. Ефективно. Сигурно. Изгодно.

С RWAS – Софтуер за управление на архиви на РАЙСВОЛФ.

Нашите клиенти получават пълен достъп до физическия си архив благодарение на дигитализирането на физически съхраняваната информация и нашия софтуер за управление на архиви RWAS (REISSWOLF Archiving Software). Чрез RWAS може да управлявате и физическия, и дигиталния си архив.

В допълнение, RWAS позволява директно качване на сканирани файлове, определяне на различни нива на достъп до различните архиви и лесна заявка за извличане и предоставяне на информация. Всички функционалности са разработени според нашите стандарти за максимална защита на данните.

 

Вижте повече за софтуера за управление на архиви RWAS