X
управление на документи

Ефективност, лесно използване и сигурност.

Цялостно управление на електронни данни.

Независимо дали искате да управлявате физическия си архив по електронен път, дали имате нужда да приведете физическия си архив в електронен вид, като включите и възможности за електронно управление и съхранение или изисквате оптимално и ефективно ценово решение за управление на документи и данни – електронните услуги на РАЙСВОЛФ са надеждно, точно и лесно за внедряване решение.

Електронното управление на данни, което предоставяме, включва:

 • Събиране на информация на физически носител от помещения на клиента
 • Дигитализиране на информация, съхранявана на физически носител, посредством оптично разпознаване на символите (OCR)
 • Пренос на информация, класифициране и индексиране
 • Обработка на съдържание (фактури и формуляри)
 • Електронно архивиране
 • Управление на съдържание за големи организации и бизнес процеси
 • Консултиране

 

Какви са ползите за клиентите ни от електронните ни услуги?

 • Съответствие с нормативните изисквания
 • Достъп до информация в реално време
 • Едновременен достъп до данните на множество потребители
 • Търсене на няколко, взаимосвързани източници на информация
 • Защитена външна база данни
 • Систематична организация и управление на данните
 • Интеграция на електронните услуги в бизнес процесите и начина на работа
 • Намаляване на разходите (за персонал, офис пространство, архив и др.)
 • Нулева инвестиция в хардуер или IT инфраструктура
 • Нулеви разходи за транспорт
 • Допълнителни услуги (консултации, управление на задачите, управление на входните и изходни данни и други)
 • Възможност за възстановяване на данните
 • Най-високи стандарти за сигурност

Електронните ни решения могат да бъдат адаптирани спрямо нуждите и размера на организацията и включват стандартни бизнес функционалности като импорт/експорт на файлове в различни формати, разчитане и индексиране на мета данни, търсене, преглед на документи и дизайн на управлението на задачи. Нашите решения са интегрирани и комбинират системи като ERP, CAD и MS Office, предлагат възможности за много абонати, интерфейси за ASP, SAP, Navision, както и системи за управление на клиентите. Включени са и специални функционалности като мобилен достъп, за да се подобри управлението на данните. Има възможност за интегриране дори и на много малки приложения. Нашите решения гарантират, че всички източници на информация ще бъдат взаимосвързани и налични, тогава, когато има нужда от тях.

Цялостна интеграция:

 • MS Office
 • SAF, Navision, Sage
 • Управление на задачи, hosts, бази данни
 • Скенер, факс, принтер
 • Електронна поща

Гъвкава модулна архитектура:

 • Базов модул = Сървър + Клиенти + Управление на задачи
 • Допълнителни модули според нуждите на клиента (оптично разпознаване на символи, електронна поща, CAD, ERP, SAP, баркод и др.)
 • Скенер, факс, принтер
 • Електронна поща