X
сканиране на документи document scanning and imaging

Дигитализираща технология от най-висок клас.

Сканиране на документи и обработка на изображения.

Предоставяните от нас услуги по сканиране на документи и обработка на изображения са изключително важни за дигитализиране на данните на клиента. Ето защо използваме възможно най-гъвкавите и мощни технологични решения, които дават възможност за всички необходими настройки на сканиране, визуализация и съхранение на сканираните изображения.

Ето някой от възможностите при сканиране на изображенията:

  • Едновременна обработка на много изображения
  • Задаване на предефинирани настройки при сканиране
  • Задаване на име, тип и място за записване на файловете
  • Обработка на изображения
  • Разпознаване на бар код или пач код
  • Задаване на правила на работа при определено събитие
  • Изписване на дата върху изображението
  • Архив на достъпа до системата и статистики
  • Едновременен достъп на множество потребители
  • Автоматично разпознаване и дигитализиране на текст чрез OCR (оптично разпознаване на текст)