X
REISSWOLF Secret Services

Най-високо ниво на сигурност.

Поверително унищожаване на информация и документи.

Както частният, така и публичният сектор трябва да унищожават много различни видове офис отпадък, от хартиени документи, до стари компютри и поверителна информация. РАЙСВОЛФ е партньорът, към който може да се обърнете за съдействие.

В РАЙСВОЛФ унищожаваме поверителната информация в съответствие с най-високите международни стандарти и законови изисквания. Независимо дали унищожавате документи, дискове, касети, видеа, микрофилми – ние разполагаме със затворена, сигурна система за унищожаване на всички носителни на информация, независимо от обема ѝ.

Нашата основна задача, към която се отнасяме с изключителна отговорност, е да гарантираме, че няма абсолютно никакъв шанс за достъп до ваша информация от неоторизирано лице. Всеки етап на поверителното унищожаване се документира и потвърждава със специален сертификат. Предоставяме на клиентите ни специално конструирани контейнери със защитен механизъм, които се извозват, посредством специализирани транспортни средства на РАЙСВОЛФ, до депа за унищожаване на информация, които са под 24 часово видео наблюдение. В депата всички информационни носители се сортират и се унищожават според DIN 66399. Полученият при унищожаването материал се рециклира, в случай, че отговаря на определени технически и икономически изисквания.

Целият процес редовно се инспектира от външни одитори на качеството и постоянно се оптимизира, в съответствие с ISO 9001:2015.