X
унищожаване на офис отпадък

Защита на ваши прототипи и конфиденциални продукти.

Решения за унищожаване на офис отпадък.

Във всеки бизнес се изхвърлят много отпадък, до който никой не трябва да има достъп – например прототипи, мостри на продукти, дефектна продукция. Този тип офис отпадък може да накърни репутацията ви като компания, да разкрие важна информация на конкурентите ви или се изисква да бъде унищожена според изискванията на данъчното законодателство. РАЙСВОЛФ предлага удобна услуга по унищожаване/шредиране на офис отпадъка, за да сте спокойни, че никой друг няма да има достъп до него. Офис отпадъкът включва, освен хартия, и електронни уреди, текстил и произведена продукция.

Както винаги, целият процес – от събирането на отпадъка до крайното му унищожаване – се извършва в съответствие с високите стандарти за сигурност на РАЙСВОЛФ, като се използват специализираните ни контейнери и превозни средства.