X
унищожаване на документи електронна ключалка e.l.s.y

Интелигентен начин за защита на данните.

Нашето специализирано решение за електронно заключване – e.l.s.y

Заключването на контейнерите е изключително важно за защитата на информацията, която съхраняват. Затова въведохме електронното заключване e.l.s.y, което отговаря на най-високите стандарти за сигурност. То е инсталирано на всеки един контейнер, независимо дали контейнерът се използва за архив или поверително унищожаване и гарантира максимална сигурност на поверителната информация на компанията ви.

Всички извършвани операции се записват. Например, при отваряне на контейнера, e.l.s.y записва точния час на отваряне и номер на чипа, който е използван. Има възможност за различни права за достъп на всеки един служител. А в случай, че контейнерът бъде забравен отворен, се активира алармен сигнал.

Какви функционалности предлага e.l.sy., накратко:

  • Използват се RFID чип карти вместо ключове
  • Индивидуални права за достъп
  • Автоматично записване на отварянето на контейнера
  • Проследяване на контейнера
  • Възможност за активиране на допълнителни опции