X

Поверително унищожаване на архиви и управление на информация в Европа и отвъд.

Решения за управление на информация от водеща европейска компания.

РАЙСВОЛФ България АД е водеща компания, специализирана в поверителното унищожаване на конфиденциална документация.

РАЙСВОЛФ България АД е регистрирана в началото на 2010 г. През март същата година започва дейността си като част от REISSWOLF Group – организация с повече от 25 години опит и дейност в 30 държави. Като част от тази група, РАЙСВОЛФ България съблюдава най-високите стандарти за сигурност, надеждност и качество.

Тези услуги покриват целия жизнен цикъл на документа – от неговото създаване до неговото унищожаване и представляват цялостна система, изграждана в продължение на 25 години. Поверителните данни се отнасят за лични данни и/или класифицирани данни за фирмата, съхранявани в различни форми (печатни, CD, DVD, касети, твърди дискове, кредитни карти и т.н.) Съгласно приетите екологичните норми и добрите европейски практики, крайният продукт се рециклира след унищожаванe.

При всички дейности на компанията ние се стараем да опазваме околната среда, като предлагаме вторичната употреба на суровини. Като приемник на традициите на REISSWOLF International, ние имаме всички необходими сертификати за качество и сигурност.

РАЙСВОЛФ България предоставя качествени услуги с най-високи стандарти в областта на съхранението, управлението и поверителното унищожаване на документи, архиви и носители на данни. Като приемник на традициите на REISSWOLF International, ние имаме всички необходими сертификати за качество и сигурност.

Системата на REISSWOLF ще ви спести време и пари!