X

Сигурност преди всичко.

Защитата на данните е наш приоритет.

РАЙСВОЛФ e известен със затворения си цикъл от услуги, който гарантира пълна защита на информацията, на всички нива. Всеки един процес се изпълнява под впечатляващо високо ниво на защита на информацията, в съответствие с националните и европейски законови нормативи.

Цялото оборудване на РАЙСВОЛФ се намира под най-висока степен на защита и се наблюдава от камери за сигурност. Специалните ни транспортни средства за физически пренос на информация преминават през два контролни входни пункта, преди да депозират физическите носители на данни. По този начин гарантираме, че информацията на клиентите ни е защитена, от началната точка на събирането ѝ, до финалното ѝ унищожаване – както и във всеки един междинен етап.

Това също важи и за служителите ни – всички служители, които наемаме, подлежат на щателно проучване, преди да бъдат назначени на работа.

Стремим се да предоставяме най-добрата възможна и отговаряща на нуждите на клиента услуга, независимо какъв е неговият бизнес. Това важи и за протокола за сигурност. След задълбочени дискусии и консултиране по отношение на защитата, архивирането и унищожението на данните, сключваме споразумение с клиента ни, което да отразява неговите строго индивидуални нужди от защита на информацията му.

Ето някои от мерките, които предприемаме, за да гарантираме сигурността на данните ви:

 • Затворена верига от процеси
 • Щателно проучване на служителите ни, преди да бъдат назначени на работа
 • Оборудване с най-висока степен на защита
 • Видео наблюдение (със запазване на видео материала в продължение на 90 дни)
 • Унищожаване на документите само в рамките на специализираното ни помещение, в рамките на 24 часа
 • Сертифицирано унищожаване на документи и всички видове данни (DIN 66399)
 • Патентован специализиран автомобил за транспорт на важни данни
 • Заключващи се алуминиеви контейнери
 • Иновативна e.l.s.y система за заключване на контейнерите
 • Анонимни кутии
 • Управление на периодите на архивиране и защита на данните
 • Онлайн достъп до архива ви, 24 часа, 7 дни в седмицата
 • Различни, определени от вас права на достъп за всеки потребител
 • Центрове за управление на информацията с висока степен на сигурност
 • Обстойно консултиране и обучение за гарантиране на сигурността на данните