X

Въвеждаме нови стандарти.

Отговаряме на изискванията на съществуващото законодателство за защита на данните.

В нашия свят, защитата на данните става все по-важна и по-важна, с всеки изминал ден. РАЙСВОЛФ не само че следва всички наложени и много високи стандарти, но подпомага и усъвършенстването им. Ето защо участваме в разработката на нови стандарти, като например последният DIN-NORM 66399.

Цялата система на РАЙСВОЛФ отговаря изцяло на съществуващите законови разпоредби и стандарти. Придържането към наличното законодателство се контролира от франчайзодателя и франчайзополучателя, закона, постановен от висши институции и, разбира се, от клиентите.

Правилникът на REISSWOLF в Република България включва стандарта DIN 66399 и съответните нормативни актове (ГФЗЗД, Акт № 412/2005 Coll., за защита на поверителна информация, Акт № 101/2000 Coll., за защита на личните данни), и Акт № 499/2004 Coll., за архивна наука и попълване на архива съгласно последната поправка.

В компанията е назначен мениджър качество, който отговаря за спазването на действащите законови разпоредби за защита на данните и поверителната информация.